Hemslöjden, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, är en ideell organisation som i över hundra år arbetat med att visa värdet av det handgjorda skapandet. Riksförbundet består av hemslöjdsföreningar på såväl regional som lokal nivå. Totalt är cirka 14 000 personer medlemmar i någon av de 90 föreningarna som finns över hela landet. Vår vision är att Slöjden ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.
Hemslöjden arbetar bland annat med:

  • samordnar landets hemslöjdsföreningar.
  • ger ut tidskriften Hemslöjd som är Sveriges största tidskrift för slöjd och hantverk.
  • driver Hemslöjdens förlag som ger ut böcker inom slöjd och hantverk.
  • är branschorgan för hantverksyrkena handvävning, stickning, broderi, träslöjd, träbildhuggare, krukmakeri, kakelugnsmakeri och garvning och granskar ansökningar om gesäll- och mästarbrev.
  • delar ut sju stipendier per år.
  • är en av huvudmännen på Sätergläntan, Institutet för slöjd och hantverk, en nationell och internationell mötesplats för slöjd- och kulturintresserade.
  • är huvudman och samordnare för Hemslöjdens kurser som bedrivs av hemslöjdsföreningarna och hemslöjdskonsulenterna ute i landet.