Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH, är en statlig myndighet under Kulturdepartementet. NFH stärker hemslöjden i hela Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. NFH fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet.

En viktig del av arbetet är information, utbildning och samordning för ett 60-tal hemslöjdskonsulenter, som arbetar regionalt eller som rikskonsulenter inom olika specialområden.

Nämnden, som utses av regeringen för en period av tre år, består av nio ledamöter. De representerar olika samhällssektorer och intressen och kommer från hela landet.