Våra val gör skillnad. Hur vi konsumerar och lever påverkar framtidens miljö. I vår strävan efter en hållbar livsstil är hemslöjden en naturlig inspirationskälla. Vi använder enkla redskap, energisnåla tekniker och ofta lokala återanvändbara material. Slöjdade föremål håller länge och kan repareras. På den här webbsidan finner du det mesta om slöjd och hållbarhet. Saknar du något är du välkommen att kontakta oss. Materialet till Slöjd håller, Hemslöjdens miljösidor, är framtaget av en arbetsgrupp av hemslöjdskonsulenter i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor som också bidragit till finansieringen.