365 saker att slöjda var en blogg som drevs av Sveriges hemslöjdskonsulenter. den startade i maj 2010 och under drygt 3 år så publicerades ett slöjdtips om dagen. Här hittar du beskrivningar och slöjdiga idéer att inspireras av och genomföra själv eller tillsammans med andra. Här finns närmare 1000 inlägg.
365slojd.se