Det material som tas fram i samband med utställningen Ull för livet hittar du är. Materialet vänder sig dels till dig som är arrangör, dels till dig som är skribent eller journalist.

Affisch
Du kan ladda ner en mall för affischer som du kan använda för lokala arrangemang. Mall för affisch (pdf-fil).

Folder
Du kan ladda ner foldern Ull för livet i två varianter, ett tryckfärdigt original och en blädderbar fil. Foldern är producerad av Region Halland 2018. Behöver du tryckfärdigt original e-postar du Susann Levál, susann.leval@slojdivastmanland.se.
> Blädderbar fil (pdf-fil)

Fotografier
Fotografierna får användas fritt (CC-BY-NC). Fotografens namn, Albin Rylander, ska alltid anges. Stående bilder (S). Liggande bilder (L).  Behöver du högupplösta bilder för tryck e-postar du Susann Levál, susann.leval@slojdivastmanland.se.

> Barn på ryamatta (S) (helbild). Lågupplöst. 
> Kvinna med hjärtevärmare (L) (halvbild). Lågupplöst. 
> Man med sjal (L) (halvbild). Lågupplöst. 
> Yogastrumpa (S) (detaljbild). Lågupplöst. 

Texter
Du kan ladda ned utställningstexter på svenska, engelska och arabiska.
> Svensk och engelsk text. > Arabisk text.

Sidan uppdaterad 2021-05-19.