GÅ KURS OCH UTBILDNING
Hemslöjdens slöjdkalender 
I Sverige finns drygt 90 lokala slöjd- och hantverksföreningar som arrangerar föreläsningar, workshoppar och kurser. I slöjdkalendern kan du bl a filtrera på län.

Linköpings universitet 
Kursen Skapande arbete med ull, 7,5 hp, syftar till att ge fördjupade kunskaper om materialet ull, om hur man förenar ett tekniskt kunnande och ett personligt formspråk i arbetet med ull. Grundläggande kunskaper i skapande arbete med textil förutsätts. Kursen ges vid Linköpings universitet och är en grundutbildning, deltid 33 procent.

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk 
På Sätergläntan kan du gå kortkurser under sommaren och du kan söka i deras kurskatalog på webbplatsen. Du kan bl a filtrera på tovning och spinning, sticka och virka, väva samt textilt.

Sveriges folkhögskolor 
På folkhögskolornas gemensamma webbplats kan du söka, hitta och gå kurser i hela Sverige. Du kan söka på ordet Ull och få träffar. Varför inte en kurs i hur man stickar vantar och tovar i ull? Eller sy kläder av ylletyg?

UllAkademin 
UllAkademin ger en distanskurs, 50 procent, i tovning och riktar sig till dig som vill lära dig mer om tovningens möjligheter och användningsområden. Kursen anordnas av Kyrkeruds folkhögskola, Årjäng, Region Värmland.


LÄS DOKUMENT
Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland
Inventering av nuläge och utvecklingsområden. Slutrapport 2018 av Lotta Löwhagen Lundberg. Projektägare är Hushållningssällskapet Gotland och uppdraget finansieras av Leader Gute. Läs också artikeln om projektet i Hushållningssällskapets tidskrift (särtryck). 

Rapport från Lamm till tröja
Förstudien Från lamm till tröja genomfördes 2013-2014 med medel från Jordbruksverket och Regionförbundet i Uppsala län. Projektet fokuserade på ull- och fårnäring i länet och hur ullen från de 16 000 fåren vidareförädlas på olika sätt.

Uppsatser om ull
På webbplatsen uppsatser.nu hittar du uppsatser och avhandlingar från svenska skolor och universitet. På sökordet ull får du 32 träffar, bl a uppsatsen ”Bä, bä vita lamm har du någon ull? En utforskande process av en outnyttjad svensk materialtillgång”. Du kan ladda ner filerna i pdf-format. 


SURFA PÅ WEBBPLATSER, TITTA PÅ FILM OCH LYSSNA PÅ PODD
Alternativ – praktisk kunskap om självhushållning
Att ta hand om ull, hur gör man? På tidningen Alternativ, Praktisk kunskap om självhushållning, finns ett diskussionsforum och en tråd som handlar om hur man tar hand om ull.

Forskningsprojektet Krus
Norskt forskningsprojekt med avsikt att öka användningen och kvaliteten av norsk ull genom att kvalitetssäkra arbetet i näringskedjan, öka kunskapen och marknadsföringen om den norska ullen. Krus är ett tvärvetenskapligt projekt och täcker hela värdekedjan från gård till bra kläder. På webbplatsen hittar du länkar till publikationer och projektets sida på Facebook. 

Förstudien Svensk Tweed
I förstudien Svensk Tweed har handvävaren Stefan Moberg under året undersökt förutsättningarna för ett tweedgarn spunnet av svensk ull, för att väva ett svenskt tweedtyg. Syftet var både att bidra till användning av den unika svenska ullen och skapa ett tyg som utgår från de förutsättningar som finns här.

Hemslöjden
På Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHRs webbplats hittar du massor med information om ull bl a Ullveckan den 4-11 september 2021, filmer och litteratur. Tema för nationella temadagen Hemslöjdens dag den 4 september är ull och lin. Landets slöjd- och hantverksföreningar arrangerar aktiviteter som du hittar i Hemslöjdens Slöjdkalender.

Nämnden för hemslöjdsfrågor, NFH
Sedan hösten 2018 arbetar en nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor på Nämnden för hemslöjdsfrågor. Hållbarhet är ett av nämndens fem prioriterade områden. Mer information om uppdraget, ull och kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen. På sidorna finns också en länksamling.

Nämnden för hemslöjdsfrågor gör en nationell satsning på ull och fokuserade under förra året på frågorna hur ta tillvara svensk ull och hur utveckla en hållbar ullnäring i Sverige. Läs om satsningen här!

Projektet Gotland Grey
Gotland Grey är ett tvåårigt projekt som syftar till utveckling av en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland. Fokus i satsningen är produkt- och produktionsutveckling kopplat till förädling av den grå ullen från gotlandsfåret, Gotland största fårras. Det långsiktiga målet är att öka möjligheterna till sysselsättning inom ullindustriell verksamhet på Gotland.

Projektet Ullihop
ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Genom att öka förutsättningarna för samarbete mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan nya produkter och affärsidéer utvecklas. Projektet genomförs i Västerbotten under perioden 2017-2020.

Projektet Ull som resurs
”Ull som resurs” är ett samarbetsprojekt i Halland som skapats för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som idag destrueras. Ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland, Region Halland, Coompanion Halland, Fåravelsföreningen Halland och The Loop Factory.

Ull och skinn
Filmen Ull och skinn – en hyllning till hantverket och fåret (ca 23 min). En film från Svenska Fåravelsförbundet som ingår i en serie om ull och skinn.

Ullpodden
Podcast med fokus på ull ur olika perspektiv. Podden vill öka kunskapen om ull för dig som fårägare, konsthantverkare, ullförädlare, produktutvecklare, innovatör, hobbystickare, textilintresserad, eller helt enkelt för dig som är allmänt intresserad av ull och får.

Sidan uppdaterad 2021-05-31.