Genom att upplysa om slöjdens kunskaper och naturliga material kan hemslöjdskonsulenterna/slöjdutvecklarna bidra till att öka medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället.