Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter är en förening för yrkesverksamma hemslöjdskonsulenter och liknande. Det finns länshemslöjdskonsulenter som arbetar regionalt och det finns rikskonsulenter inom speciella ämnesområden och som har hela landet som sitt verksamhetsfält. Föreningen arbetar med yrkesrelaterade frågor, informerar om slöjd och vårt yrke på till exempel mässor och som samordnande för nationella frågor.