Barn och unga är ett prioriterat arbetsområde för landets hemslöjdskonsulenter. På många håll finns det konsulenter med särskilt fokus på barn och unga. Vi arbetar för att barn ska få lära känna hemslöjdens material och metoder och få skapa själva. Detta gör vi genom att arrangera fortbildningar för lärare och andra pedagoger men också genom direkt verksamhet som Slöjdklubben eller deltagande i festivaler och andra kulturarrangemang.