Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR är en ideell organisation.
Vår vision är att Slöjden ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.
Svenska hemslöjdföreningars riksförbund arbetar bland annat med:

  • samordnar landets hemslöjdsföreningar.
  • ger ut tidskriften Hemslöjd som är Sveriges största tidskrift för slöjd och hantverk.
  • driver Hemslöjdens förlag som ger ut böcker inom slöjd och hantverk.
  • driver konceptbutiken Svensk Slöjd på Nybrogatan i Stockholm.
  • är granskningsnämnd för gesäll- och mästarbrev inom vissa textila yrken: handvävar-, broderi- och stickningsyrket.
  • delar ut fyra stipendier per år.
  • driver Slöjdklubben i hela landet.
  • är delägare i Sätergläntan Hemslöjdens gård som är en nationell och internationell mötesplats för slöjd- och kulturintresserade.
  • är huvudman och samordnare för Hemslöjdens kurser som bedrivs av hemslöjdsföreningarna och hemslöjdskonsulenterna ute i landet.