2013.11.12/Hillevi Gunnarsson//

Slöjd håller

Våra val gör skillnad. Hur vi konsumerar och lever påverkar framtidens miljö. I vår strävan efter en hållbar livsstil är hemslöjden en naturlig inspirationskälla. Vi använder enkla redskap, energisnåla tekniker och ofta lokala återanvändbara material. Slöjdade föremål håller länge och kan repareras. På den här webbsidan finner du det mesta om slöjd och hållbarhet. Saknar du något är du välkommen att kontakta oss. Materialet till Slöjd håller, Hemslöjdens miljösidor, är framtaget av en arbetsgrupp av hemslöjdskonsulenter i samarbete…

2013.11.12/Hillevi Gunnarsson//

Slöjden i Skogen

Slöjden i skogen är en webbplats för dig som är intresserad av slöjd i trä, både traditionell och nyskapad. Här finns det information och inspiration om hur man kan slöjda föremål i olika tekniker. Du kan läsa om vilka verktyg och träslag som passar att använda. Det finns information om olika skogstyper, om vildväxande träd i Sverige och hur trädens naturliga växtsätt kan utnyttjas till slöjd. Sidan ger också tips på olika utbildningar och kurser, på böcker om slöjd, träd och material samt länkar…