Det här är en webbplats om oss – Sveriges hemslöjdskonsulenter.
Du hittar oss i varje län och region i vårt avlånga land där vi arbetar med att ta tillvara, utveckla och förnya slöjden. Det finns idag ca 60 hemslöjdskonsulenttjänster. Titlarna kan variera mellan Länshemslöjdskonsulent, Utvecklare slöjd och konsthantverk eller Utvecklare hemslöjd.

Länshemslöjdskonsulenterna är anställda av landsting/regioner, länsmuseer eller länshemslöjdsförening/hemslöjdsförbund.

Vanligast är att det finns en hemslöjdskonsulent för den hårda och en för den textila slöjden. Det förekommer också konsulenter med inriktning på barn och unga eller näringsfrågor.

I 100 år har vi arbetat utifrån lusten till det handgjorda. Efter så lång tid vet vi hur man kan bidra till ett hållbart samhälle med naturmaterial, tekniker och återbruk. Och hur man tillverkar vackra, funktionella föremål som håller länge. Dessutom vet vi att man helt enkelt mår bra av att slöjda…